Jak vše začalo

Dne 22.5.2015 založila skupina občanů v obci Šitboř, dnes součást města Poběžovice, Spolek Mikuláš. Jméno spolku nebylo vybráno náhodně.

Historickou dominantu obce tvořil po staletí kostel svatého Mikuláše, který byl již v roce 1352 uváděn jako farní. Obec sama je v pramenech uváděna již v roce 1248. Tento kostel v době totality začal chátrat a přes určité snahy o zastavení postupující zkázy po roce 1989 se tento devastující proces nezastavil. Na jaře roku 2015 byl občanům obce předložen projekt, který měl využít stávající zděnou část věže kostela jako hlavní součást rozhledny, která by byla doplněna kovovými konstrukcemi. Takto řešit záchranu významné kulturní a sakrální památky nám přišlo jako nepřijatelné řešení.

Proto se v podstatě okamžitě skupina občanů rozhodla: Udělejme něco pro záchranu kostela. A nejen kostela, ale i společného života obce, aby každý občan obce – jak trvale bydlící, tak „chalupář“ vlastník rekreační nemovitosti, měl pocit sounáležitosti s místem, kde pobývá. Proto mimo hlavní cíle budeme dělat kroky vedoucí k vybudování Památníku Jana ze Šitboře, k revitalizaci hřbitova a okolí kostela a vybudování místa pro společné setkávání.

I naše malá obec má být na co hrdá. Jejím nejvýznamnějším rodákem je totiž Jan z Žatce a Šitboře (někdy uváděn jako Jan z Teplé a Šitboře či jen Jan ze Žatce-1350-1414 ?). Ten svým dílem překročil tehdy dané dimenze spisovatelsví a stal se prvním a nejvýznamnějším humanistickým středověkým německy píšícím spisovatelem v českých zemích.

Tomuto rodákovi bychom rádi v dokumentaci historie obce věnovali vlastní expozici. Prostory expozice chceme současně využít pro pořádání osvětových, kulturních a spolkových akcí. Proto nás velmi potěšil předběžný zájem spolku Ackermann – Gemeinde o umístění pamětní desky Jana ze Šitboře. Chceme naši snahu a úsilí směřovat tak, aby se k opravám přistupovalo historicky citlivě, s úctou k danému duchovnímu odkazu a s respektem k po staletím utvářenému dědictví “genia loci“. Aby se budoucí návštěvník mohl zastavit, rozjímat a vnímat dané místo v „nadčasových“ dimenzích s úctou, pokorou, zamyšlením a vážností.

Proto jsme oslovili pana Ing. Arch. Jana Soukupa v Plzni, který má se záchranou kulturních a sakrálních památek v Plzni a Plzeňském kraji značné zkušenosti. Pomoc nám byla přislíbena a vzápětí nás potěšil žádostí o členství ve spolku. A každý další, kdo přidá ruku k dílu, bude vítán.

Našim nejbližším cílem po registraci je zastavení procesu další devastace kostela. V tomto směru již pan starosta Poběžovic Mgr. Hynek Říha přislíbil podniknout první nezbytné kroky v rámci Havarijního programu Ministerstva kultury ČR i z prostředků města Poběžovice.

V roce 2016 se zaměříme především na to, abychom skloubili naše cíle - záchrana kostela, úprava hřbitova, památník Jana z Žatce a Šitboře a budování dobrých sousedských přeshraničních vztahů do jednoho smysluplného konceptu. Do konceptu, který bude respektovat jak historické aspekty kulturní a sakrální památky, duchovní odkaz Jana z Žatce a Šitboře, tak společnou historii obce v prostoru, kde se po staletí setkávali a společně žili příslušníci dvou národů: Češi a Němci. I sám Jan z Žatce a Šitboře, který se potýká s tíží osudu ve svém díle „Ackermann aus Böhmen“, napsaným německy, hovořil také česky.